Elektronika a programovanie
Jednoduché aplikácie s procesorom ATMega8 a ATMega328p.
Programovací jazyk: c.
Softvér:
AvrStudio 6 (AtmelStudio 6) (free software from www.atmel.com) a Sinaprog 2.0 , 2.1  [DOWNLOAD]
Ovládač pre programátor USBasp driver

Témy  týchto stránok:
>>ATMega328p real time clock Grafic LCD 128x64

 >>GSM alarm s procesorom ATMega328p
 
>>Multimeter s procesorom ATMega8

>>Regulátor pre slnečný kolektor s procesorom

>>USB programátor AVR

>>Teplomer NOKIA LCD

>>S65_LS020_LCD Driver

>>USB ATMEGA

>>Knižnice pre AVRStudio

>>OBDII - USB/KKL diagnostický kábel
zapojenie

                                                                           NEW
(Go to new mirrored site)
Výber procesora:
Podmienky:
-veľkosť Flash, EEPROM,RAM. (128k, 4k, 16k)
-počet; 4x časovače, 6x PWM, 2x USART, 8x analógový vstup ADC(počet), I/O porty
Takže ja by som vybral
ATMega1284P.
Ale zatiaľ používam
ATMega8 a ATMega328p.


2012(joyc)